Bezoek van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân aan Burgemeester mevrouw M. Waanders 14 september 02 okt 2018

Vrijdag 14 september bracht een delegatie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân een bezoek aan burgemeester Marga Waanders van de Gemeente Dongeradeel. Na een rondrit door Dokkum in het fraaie Dockumer Lokaaltje eindigden wij bij het stadhuis op de Zijl. Mevrouw Waanders ontving ons op het bordes van het stadhuis waar de kennismaking plaatsvond. Net als haar collega's ondertekende ook zij het nieuwe logo van de partij. Er is nog een plaatsje over en die is voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân. Nadat haar een prachtig boeket was aangeboden in de kleuren van de partij werd er afscheid genomen.

 

Om de nieuwe fusiepartij van Algemeen Belang Dongeradeel en Gemeentebelangen Ferwerderadeel te promoten heeft men de drie fusie gemeenten en hun burgemeester bezocht. Al eerder werden Kollumerland C.A. (12 mei) en Ferwerderadiel (8 juni) bezocht.

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân schrijft zich als eerste in voor de verkiezingen op 21 november 2018 30 jul 2018

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân heeft zich op dinnsdag 18 juli succesvol ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezing die op 21 november plaatsvindt.

Bestuursvoorzitter Marry Nagtegaal heeft de aanvraag voor registratie verzorgd. De aanvraag is ontvankelijk verklaard en in behandeling genomen

Daarbij is gebleken dat gemeentebelangen Noardeast-Fryslân dit als eerste partij heeft gedaan.

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân legt de laatste hand aan het verkiezingsprogramma! 30 jul 2018

Op zaterdag 14 juli zijn de lijsttrekker, de kandidaten van de lijst, leden van GBF en ABD en het bestuur van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân bij elkaar gekomen om de laatste hand te leggen aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 november voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

In ‘It Hellinghûs’, een mooie en inspirerende locatie in Dokkum zijn de conceptpunten aan de orde geweest en in groepjes besproken. Het resultaat daarvan is met elkaar besproken en overgedragen aan Barbara Wijbenga-Kleinschmidt en Jannie van Midlum-Huisman die er leesbaar en bruikbaar geheel van mogen maken.

De ochtend is afgesloten met een lunch en de, aan zekerheid grenzende verwachting dat Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân met dit programma met vertrouwen de verkiezingen in kan gaan.

Achter de schermen wordt , letterlijk en figuurlijk hard gewerkt aan de nieuwe website voor Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân. Zodra het kan wordt de nieuwe website in gebruik genomen.

Presentatie eerste tien van de kandidatenlijst Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân op 8 juni 2018 te Hegebeintum 13 jun 2018

Op ouderwetse wijze op weg naar nieuwe tijden. De lijsttrekker en de kandidaten van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 november van dit jaar van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân zijn met paard en wagen de terp van Hegebeintum opgetrokken. Met voerman Jan Drost, die met een prachtig span paarden voor zijn originele platte wagen van het merk Miedema, de delegatie afleverde bij burgemeester W. van den Berg van de gemeente Ferwerderadiel die de groep verwelkomde.

Nadat Pieter Braaksma, als lijsttrekker van gemeentebelangen Noardeast-Fryslân uitlegde dat de partij zich graag wil presenteren in het gebied van de nieuwe gemeente en in contact wil komen met de inwoners. Burgemeester Van den Berg vroeg aandacht voor de waarden van Ferwerderadiel, haar inwoners en de terp van Hegebeintum en het bijbehorende bezoekerscentrum. Tevens er zorg voor te dragen dat reeds zorgvuldig voorbereide zaken ook na 1 januari 2019 de uitvoering zonder meer door zal gaan. Daarop antwoordde Braaksma dat een gemeentelijke organisatie zich naar buiten moet richten en ten dienste staat aan de burgers. Als dank voor de hartelijke ontvangst overhandigde Frits van der Lep aan burgemeester Van den Berg een exemplaar van de nieuw ontwikkelde vlag van Hegebeintum. Een rode toren op een groene terp in combinatie met een gestileerde leeuw. Daarop plaatste de burgemeester zijn handtekening op een uitvergrote versie van het logo van de partij waar uiteindelijk de handtekeningen van de drie huidige burgemeesters op komen te staan.

De heer Siep Boonstra verzorgde een korte rondleiding door de bijzondere kerk uit de twaalfde eeuw. De rijke collectie aan rouwborden, de unieke historie en de relatie met de familie Van Nijsten en Harsta State kwamen aan bod. Vervolgens op naar het bezoekerscentrum alwaar Jan van der Veen de namen van de kandidaten 2 t/m 10 voor de gemeenteraadsverkiezing bekend maakte. Onder het genot van een hapje en een drankje is het vervolg op deze actie en de gemeente Ferwerderadiel besproken.

De lijst met namen van de kandidaten:

1. Pieter L Braaksma                            Oostrum

2. Barbara Wijbenga-Kleinschmidt       Ferwert

3. Jannie van Midlum-Huisman            Wierum

4. Frits van der Lep                              Ferwert

5. Jan van der Veen                            Burdaard

6. Johan Wijnsma                                Dokkum

7. Jetse Ploeg                                      Wierum

8. Hilda Buursma                                 Ferwert

9. Teake Visser                                   Moddergat

10.Harald Wiersma                             Metslawier

Uitnodiging presentatie Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân in Hegebeintum op vrijdag 8 juni 2018, komt allen! 04 jun 2018

 

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân, de nieuwe lokale fusiepartij van Gemeente Belangen Ferwerderadeel (GBF), Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) en sympathisanten

uit de gemeente Kollumerland c.a., wil zich graag presenteren aan de inwoners van de toekomstige gemeente Noardeast-Fryslân.

Onlangs zijn wij onze kennismakingstournee gestart in de gemeente Kollumerland c.a. en op vrijdag 8 juni a.s. is de gemeente Ferwerderadiel aan de beurt.

We arriveren rond 17.00 uur op ludieke wijze op het hoogste punt in onze gemeente: Hegebeintum, waar wij zullen worden verwelkomd door burgemeester W. van den Berg.

Na aankomst volgt een korte rondleiding door het kerkje op de terp van Hegebeintum en als afsluiting is er voor iedereen een hapje en drankje in het Infocentrum Hegebeintum.

Graag ontmoeten wij u maar horen ook graag wat er leeft in de gemeente Ferwerderadiel. Wat zijn uw meningen, ideeën, wensen en zorgen?

We nodigen u van harte uit om bij deze kennismaking aanwezig te zijn en hopen u op vrijdag 8 juni dan ook te mogen begroeten!

Tot ziens bij Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân.