Verkiezingsdebat in de IJsherberg 15 mrt 2014

Ondernemend Noord-Oost Friesland,  OVD, H en I en Zuiderschans, hebben een bijeenkomst georganiseerd die in het teken van werkgelegenheid en de ontwikkeling van nieuwe werkgelegeheid stonden.

De aanwezige  lijsttrekkers  kregen volop de gelegenheid zich uit te spreken over een aantal thema’s.

Zo is er onder andere duidelijkheid ontstaan over het te vormen parkeerbeleid en de zondagsopenstelling in de stad Dokkum.

 

De overige stellingen die aan de orde kwamen waren:

1. Dongeradeel is afgezakt naar de 20-ste plek op de ranglijst van meest ondernemersvriendelijke Friese gemeenten in het onderzoek van MKB Nederland.. Het nieuwe college moet zorgen dat Dongeradeel de volgende keer op deze ranglijst boven Dantumadiel eindigt (nu 3-de plaats).

2. De raad dient niet alleen op de woonlasten voor burgers te letten, ook de lasten voor bedrijven mogen maximaal op het Fries gemiddelde liggen.

3. Het Sud-Ie project zal geen structurele werkgelegenheid opleveren.

4. Het bevoordelen van lokale ondernemers bij aanbestedingen kan helemaal niet, want het is in strijd met de Europese regels.

5. Leegstand van winkels is een grotere bedreiging voor het centrum van Dokkum dan de bevolkingskrimp.

6. Er hoeven in Dokkum in de komende raadsperiode geen bedrijventerreinen bij te komen.

7. De toeristenbelasting moet worden afgeschaft.

8. Dokkum moet zo snel mogelijk weer een VVV-kantoor openen om de toerist langer in de regio te houden.

9. Dongeradeel moet een actief wervingsbeleid voeren met betrekking tot het aantrekken van arbeidsintensieve kansrijke ondernemingen naar Dokkum.

10. Zonder bemoeienis van de gemeente zal de Prinslocatie aan de Rondweg weer een prima invulling krijgen.

11. Als het slecht weer is, moet je niet in Dokkum zijn.

Links