Algemene ledenvergadering ABD in het teken van komen en gaan. 24 apr 2014

Op de laatst gehouden Algemene ledenvergadering van ABD  is uitgebreid stil gestaan bij de uitslag van de stembus en de situatie die nu actueel is in het politieke landschap van de gemeente Dongeradeel. Voor Algemeen Belang Dongeradeel betekent het dat  Pieter Braaksma en Jannie van Midlum zitting hebben genomen in de gemeenteraad van Dongeradeel. Taeke Visser zal  een van de commissies, namens ABD bemannen.

Afscheid is genomen van Marry Nagtegaal die na bijna 12 jaar met het raadslidmaatschap is gestopt. “Mooie en bewogen jaren die mij veel energie hebben gegeven.” volgens Marry die het raadswerk dan ook zeker zal gaan missen. Van het bestuurslid Judith Ariëns Kappers is ook afscheid genomen. Judith heeft de rol van penningmeester met alle overtuiging en nauwgezetheid uitgevoerd.

De vereniging heeft twee nieuwe bestuursleden mogen benoemen  namelijk, Wiepkje Liemburg en Harald Wiersma. Na afloop was er een fotopresentatie verzorgd door Richard Plomp waarop de hoogtepunten van de gevoerde campagne werden getoond.

Links