Beoogde nieuwe coalitie vliegt uit de bocht 29 apr 2014

De eerste raadsvergadering van de gemeente Dongeradeel na de Gemeenteraadsverkiezingen heeft nogal wat consternatie teweeg gebracht. De beoogde coalitie van CDA, FNP en CU vloog dusdanig uit de bocht dat de voltallige oppositie dreigde de raadszaal te verlaten. Heikel punt was het nieuwe parkeerbeleid.

Tijdens de verkiezingen hebben vele partijen het gratis parkeren op de randparkeerplaatsen en van 8 tot 11 uur in de binnenstad, gretig omarmd. Daar viel immers stemmenwinst te behalen. Het CDA probeerde zelfs in aanloop naar de verkiezingen het ABD initiatief te kapen, zo belangrijk vonden ze het. Afgelopen donderdag stond het op de agenda om een en ander definitief te maken. De resultaten van de proef waren nu bekend en dat gaf hier en daar nog enige vragen. Er was een schorsing nodig en toen was men eruit, het vrij parkeren zou gehandhaafd worden in de breedste zin van het woord.

Wat schetst de verbazing, nadat iedereen zijn plaats had ingenomen werd een amendement van de coalitie uitgedeeld waarbij men het gratis parkeren in de binnenstad liet sneuvelen. Lolke Folkertsma van de FNP bracht dit met verve naar voren. Geheel in tegenstelling tot hetgeen tijdens de schorsing was overeengekomen. De gehele oppositie voelde zich zoals Pieter Braaksma verwoordde ´besodemieterd´ en men dreigde terstond de zaal te verlaten.

Uiteindelijk trok de coalitie het amendement in.

 

Hoe serieus bedrijf je politiek als je je collega raadsleden zo in de maling neemt, en hoe betrouwbaar ben je als je letterlijk met een masker op het ene standpunt overeenkomt en vervolgens met een reeds klaar liggend amendement komt binnen een paar minuten waar het tegenovergestelde in staat.

Als de coalitie op deze wijze de komende periode politiek wil bedrijven dan wordt het nog een roerige tijd in de raadszaal van Dongeradeel. Algemeen Belang Dongeradeel vraagt zich dan ook oprecht af of deze coalitie wel de juiste is voor onze gemeente.

 

Pieter Braaksma

Jannie van Midlum

Links