FNP wethouder brandt zich aan haardhout 02 mrt 2014

Algemeen Belang Dongeradeel heeft in de laatste raadsvergadering van donderdag 20 februari j.l. een motie ingediend met betrekking tot het onderwerp openhaard hout. Fractievoorzitter Pieter Braaksma van ABD waarschuwde bij de verdediging van de motie dat je het diverse keren warm kan krijgen bij de verwerking van kaphout. Dit geldt ook voor college leden!

In de afgelopen jaren werd het kaphout in onze gemeente verkocht aan de burgers van Dongeradeel, dit tot tevredenheid van de burgers en de raad. Kort geleden is deze verkoop aan de burgers echter gestaakt, dit tot ongenoegen van de burgers die hier gebruik van maakten. Met de ingediende motie heeft Algemeen Belang Dongeradeel aangegeven om het kaphout eerst aan onze inwoners aan te bieden tegen een redelijke prijs. Ook wil ABD dat het college in gesprek gaat met Staatsbosbeheer om hier de zelfde constructie toe te passen met het kaphout uit de dorpsbosjes. Dit om het vrijwilligerswerk wat wordt gedaan door de dorpsbewoners te stimuleren. De meeste andere fracties konden deze motie steunen.

Het college van B&W reageerde bij monde van wethouder Pytsje de Graaf echter met een tegenvoorstel. Kern van dit voorstel  is dat een marktpartij het hout tegen marktconforme prijzen gaat verkopen.

Wethouder de Graaf waarschuwde voor de stemming over de motie dat, mocht die worden aangenomen, zij de motie niet zal uitvoeren.

 

Hoe is het ook al weer geregeld in een democratie?

Wij willen ons eerst niet branden aan dit hout, maar we blijven ons inzetten voor de burgers, zodat zij er warmpjes bij kunnen blijven zitten.

 

Pieter Braaksma

Marry Nagtegaal

Links