Minder inkomsten, gunstig effect detailhandel Dokkum 06 apr 2014

DOKKUM - De proef met het gratis parkeren op de randparkeerplaatsen en het goedkoper parkeren in het centrum heeft geleid tot een halvering van de parkeeropbrengsten. Daar staat tegenover dat de detailhandel zich gunstig heeft ontwikkeld.

De sterke omzetdaling vanaf 2011 (tot 10%) is in de tweede helft van 2013 omgeslagen in een consolidatie, terwijl er landelijk nog steeds sprake was van daling van de omzet.

De parkeeropbrengsten zijn met ongeveer de helft afgenomen. In 2012 werd er nog voor 635.00 euro parkeergeld binnengehaald.

Door het gratis parkeren, zal dat dit jaar halveren en uitdraaien op zo’n 315.00 euro. Buiten de binnenstad zijn inkomsten uiteraard helemaal weggevallen en in de binnenstad is 20 tot 40 procent minder binnengekomen.

Op de randparkeerplaatsen is het aanmerkelijk drukker geworden door het uitwijkgedrag vanuit de binnenstad, maar ook door auto’s die voorheen in de (woon)wijken rondom de binnenstad werd geparkeerd.

Op de parkeerplaatsen in de binnenstad is bezetting ongeveer gelijk gebleven. Het onderzoek naar de parkeerbezetting laat een lichte stijging zien, maar de parkeeropbrengsten en de verkeerstellingen laten een lichte dalende trend zien van verkeer in de binnenstad.

Het is niet duidelijk geworden dat de proef met gratis parkeren een positieve dan wel negatieve invloed heeft gehad op het aantal bezoekers van de binnenstad. Verkeerskundig gezien heeft de maatregel een positief effect. Autoverkeer wordt gestimuleerd om buiten de binnenstad te parkeren. Minder ‘blik’ in de binnenstad heeft een positieve invloed op het leefmilieu van de binnenstad. Daarnaast behoort de parkeeroverlast in omringende wijken, als gevolg van de proef, tot het verleden.

Eénrichtingsverkeer 

Met de proef met éénrichtingsverkeer van zuid naar noord is het aantal verkeersbewegingen Op de Hoogte afgenomen. Echter de afname is relatief beperkt. De verklaring hiervoor is dat de noord-zuid richting überhaupt veel kleiner is dan de zuid-noord richting. De maatregel heeft invloed gehad, maar aangezien voor de meest rustige verkeerstroom het verbod geldt, is het effect maar beperkt geweest.

Een nadelig effect van de proef is, dat vrachtverkeer (bevoorradingsverkeer) vanaf de Oostersingel terug moet rijden naar de Aalsumerpoort. De Oostersingel is zodanig ingericht dat je een rondje kunt rijden, echter de grote draaicirkel van een dergelijke vrachtauto heeft tot schade geleid aan de groenstroken en (trottoir)banden. Ook vanuit de buurt zijn deze zorgen geuit.

Wellicht is er ook een toename van verkeer geweest op de route Kleine Oosterstraat/Kleine Breedstraat. Dit is de parallelle route voor Op de Hoogte. Omdat hier geen eerdere verkeerstellingen zijn geweest is er geen vergelijking mogelijk. Tijdens de proef rijden er nu dagelijks zo’n 530 motorvoertuigen over de Kleine Oosterstraat.

 

Artikel geplaatst door Koos Molenaar op 4-04-14 09:33.

- See more at: http://www.nieuwedockumercourant.nl/nieuws/31384/minder-inkomsten-gunstig-effect-detailhandel-dokkum/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=minder-inkomsten-gunstig-effect-detailhandel-dokkum#sthash.IXVYKwiW.dpuf

bron NDC.

Links