Op 6 december 2016 heeft ABD haar najaarsbijeenkomst gehouden in Oosternijkerk 15 dec 2016

 

 

 

 

Wederom te gast bij “van Kammen Tenten en Catering” heeft ABD, Algemeen Belang Dongeradeel in goede sfeer en met mooie opkomst haar najaarsbijeenkomst gehouden. Op tijd trapte de voorzitter, Marry Nagtegaal de vergadering met een welkomstwoord af. Na de gebruikelijke punten zo als het vaststellen van de agenda, de ingekomen stukken en de mededelingen volgde nog het vaststellen van het verslag van de vorige bijeenkomst op 19 april 2016. Van het bestuur trad Richard Plomp af als secretaris. Jeanette Horst neemt deze taak, gesteund door de complete vergadering op zich. Vervolgens heeft wethouder Pieter L. Braaksma het woord gekregen om inzicht te geven in het leven van een wethouder en hoeveel vrije tijd daar in gaat zitten. Door enthousiast en geanimeerd te verhalen is er een goed beeld hiervan ontstaan. Na de pauze mochten de aanwezigen actief deelnemen aan de discussie door bij elke van de vijf gepresenteerde stellingen aan te geven hoe men over de stelling dacht. Door een memovelletje te plakken bij ‘voor’,’ tegen’, ‘anders’ of ’weet het niet’ konden de leden al dan niet onderbouwd hun mening geven. Met behulp van de uitslag van deze stellingen kon het bestuur de leden het voorstel voorleggen om met GBF, Gemeente Belangen Ferwerderadeel op termijn samen te gaan om de lokale politieke belangen na de gemeentelijke herindeling gezamenlijk te vertegenwoordigen. Het voorstel is unaniem aangenomen en het resultaat is na de vergadering gedeeld met GBF die op dezelfde avond ook een bijeenkomst met haar leden heeft gehouden waar een gelijkluidende uitkomst was te horen: “Samen verder!”.

 

 

Tevens is de fractie aan het woord geweest. Fractievoorzitter Jannie van Midlum-Huisman heeft een levendig beeld geschetst van de huidige politieke arena van Dongeradeel. Het wel en wee van de raad en de veranderde rol van ABD doordat ABD nu deelneemt aan het college van B & W. Na de rondvraag heeft de voorzitter de bijeenkomst gesloten onder dankzegging voor aanwezigheid en inbreng.

Klik op de foto's voor de juiste weergave.