Verkiezingsdebat Ternaard 10 mrt 2014

Donderdag 6 maart was er een verkiezingsdebat in Ternaard waar alle partijen die in Dongeradeel mee doen met hun lijsttrekkers aanwezig. Gespreksleider was Marinus Tabak die de avond  op een leuke wijze presenteerde volgens ‘Lagerhuis’ model. Voor ABD was onze lijsttrekker Pieter Braaksma aanwezig.

ABD kon zich direct onderscheiden door te stellen dat het een 100% lokale partij is, dus zonder invloed van provinciaal of landelijk partijbeleid haar eigen, onafhankelijk geluid kan laten horen in de gemeenteraad.

Als onderwerpen kwamen aan de orde:

  • Het Súd Ie project en de financiering ervan. Is een dergelijk project (nog) te verantwoorden?

ABD staat voor uitvoering van dit project omdat dit van betekenis is voor recreatie en toerisme en het zal zeker banen opleveren in de toekomst.

  • De verschillen van geldstromen naar de dorpen en de stad Dokkum. Zijn er werkelijk verschillen?

ABD geeft aan dat de verschillen er nauwelijks zijn en dat de verdeling altijd naar rato is van het aantal inwoners van de dorpen en de stad.

  • Gratis parkeren in de stad Dokkum moet dat zo blijven of  is een bijdrage noodzakelijk?

ABD staat voor gratis parkeren. Opbrengsten die niet worden gehaald zullen uit de OZB opbrengst moeten worden gefinancierd.

  • Wel of geen verhoging van de OZB en de gemeentelijke diensten die daarvoor worden geleverd.

Wat ABD beteft is een verhoging alleen toegestaan wanneer er een noodzaak is. De heffing mag nooit boven het Friese gemiddelde uitkomen.

  • De noodzaak van ‘sociale woningbouw’ op de dorpen. Moeten er op elk dorp huurhuizen beschikbaar zijn en blijven?

ABD staat voor een evenwichtige verdeling van huizen in de koop en de huursector. Dit zowel in de dorpen als in de stad.

  • De leeftijdsgrens van 18 jaar voor het gebruik van alcohol in relatie tot het gebruik van de jeugdcentra in de gemeente. Komt door het instellen van de leeftijdsgrens de jeugd in de verleiding om buiten het gezichtsveld te gaan drinken?

ABD staat op het standpunt dat hier ook een verantwoordelijkheid ligt van de ouders. De gemeente kan voorwaarden scheppend bezig zijn door jeugdhonken in te richten en te ondersteunen. De jeugdhonken moeten beschikbaar zijn voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. De jeugdigen die deze leeftijd zijn gepasseerd kunnen het café bezoeken.

Het aangekondigde onderwerp ‘zorg’ kwam niet aan de orde behalve de opmerking dat de gemeente meer verantwoordelijkheden krijgt op dat gebied.

Het was een zeer boeiende avond die de aanwezigen duidelijkheid heeft geboden in wat partijen willen en waar ze voor staan.

Zeker de moeite waard om aanwezig te zijn bij het volgende verkiezingsdebat op donderdagavond 13 maart aanstaande in het gemeentehuis van Dongeradeel.

(foto's Bote Sape Schoorstra)

Links