Verzoek aan de organisaties 'De Gemeynt' en 'Partoer' 26 mrt 2018

 

Wierum, 24 maart 2018

 

Verzoek aan de organisaties 'De Gemeynt' en 'Partoer'

 

Zoals wellicht bekend mag zijn is Algemeen Belang Dongeradeel tegenstander van gaswinning in onze regio.

We zijn voorstander van het in werking gezette voorlichtingstraject om te komen tot een goed omgevingsproces.

Een proces waarbij vele organisaties zijn betrokken maar bovenal de bewoners een zeer belangrijke rol spelen.

En daar zit nu net het probleem.

 

Donderdagmiddag vindt de zeer belangrijke bijeenkomst omtrent ‘Nut en Noodzaak’ plaats. Een tijdstip dat helemaal gericht is op de sprekers die van buiten de regio komen te gerieven.

Onze vraag is dan ook hoe belangrijk de bewoners voor het proces zijn als je meer rekening houdt met de sprekers dan met de bewoners.Met het oog op een uitloop van de bijeenkomst op een avond, zou een zaterdag een prima alternatief zijn.

 

Daarnaast blijkt dat er met slechts 16 personen een interview is gehouden.

Iemand die duidelijk heeft aangegeven hieraan mee te willen werken is gevraagd dan maar naar Leeuwarden te komen

omdat het budget hiervoor reeds besteed is en er ook geen extra budget meer beschikbaar is. Onbegrijpelijk.

 

Wilt u als organisatie echt een behoorlijk proces voeren stel dan deze bijeenkomst uit naar een tijdstip dat geschikt is voor de bewoners, want zij zijn, naast de natuur wellicht de belangrijkste spelers in dit proces.

 

c.c. college van B&W Dongeradeel