Bestuur Algemeen Belang Dongeradeel

Het bestuur is belast met de algemene leiding van de partij. Het huidige bestuur bestaat uit Marry Nagtegaal (voorzitter), Jeanette Horst (secretaris), Wiepkje Liemburg( penningmeester), Jens Haquebord (algemeen bestuurslid en vice voorzitter) en Harald Wiersma (algemeen bestuurslid en commissielid)

 

Statuten en huishoudelijk reglement