Bestuurslid

Ik ben Harald Wiersma en ben woonachtig in Metslawier. Inmiddels ben in alweer meer dan 10 jaar lid van de schawuwfractie van ABD. Als schaduwfractielid lezen we zoveel mogelijk de raadstukken door, waarbij mijn voorkeur uitgaat naar grondzaken en de financiën van onze Gemeente. Verder ben ik nog betrokken bij het kaatsen in Dongeradeel. Als secretaris van de kaatsclub De Trije Doarpen en als bestuurslid van de kaatsfederatie Dongeradeel.

<< Overzicht