Secretaris

Het secretariaat van ABD verzorgt de volgende taken:

  • het voeren van de administratie van ABD, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen;
  • het notuleren van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
  • het uitbrengen van het jaarverslag op de voorjaarsledenvergadering;
  • het bijhouden van een ledenadministratie;
  • het verzendingen van nieuwsbrieven;
  • het versturen van uitnodigingen voor ABD activiteiten als bedrijfsbezoeken en ledenvergaderingen;
  • draagt zorg voor het archief.

Nieuwe leden kunnen zich via het secretariaat aanmelden voor het lidmaatschap.
Wijzigingen van uw telefoonnummer(s), e-mail- en/ of woonadres graag aan het secretariaat doorgegeven. 

<< Overzicht