Voorzitter

Ik ben Marry Nagtegaal en woonachtig in Niawier. Ik ben al jaren betrokken bij ABD. Eerst als secretaris van het bestuur en lid van de schaduwfractie, daarna jaren als raadslid. Toen mij gevraagd werd om voorzitter van het bestuur te worden, heb ik dus ook niet lang getwijfeld. De plaatselijke politiek is en blijft belangrijk.  ABD is een levendige partij en de leden hebben, waar mogelijk zeggenschap en inspraak . Ik hoop als voorzitter dat te kunnen bewaken voor onze partij.

<< Overzicht