Wethouder en Fractie van ABD

De fractie van ABD bestaat, sinds de installatie van Taeke in de raadsvergadering van 28 januari 2016 uit Jannie van Midlum en Taeke Visser. Samen vertegenwoordigen zij dan de ABD kiezers in de raad van de gemeente Dongeradeel. Jannie is fractievoorzitter en Taeke algemeen raadslid.

In de raadsbijeenkomst van donderdag 17 december 2015 is Pieter Braaksma benoemd tot wethouder in het college van Burgemester en Wethouders. Om de portefeuille van Pieter Braaksma te bekijken klikt u op zijn foto.

ABD is Pieter Braaksma zeer dankbaar voor zijn inzet als raadslid in de afgelopen jaren.

Vragen voor de fractie? Mail naar fractie@abdongeradeel.nl