Wethouder

Pieter L. Braaksma, wethouder voor:

 

Programma 4 - Economie en Maatschappij
Economie (MKB, ontwikkeling regionaal centrum, bedrijventerreinen, haven)
Werkgelegenheid en arbeidsmarkt
Toerisme & Recreatie, evenementen
Sociale werkvoorziening
Re-integratie (inclusief inburgering)
Inkomen
Minimabeleid
Maatschappelijke ondersteuning (o.m. AWBZ taken)

<< Overzicht