Bezoek van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân aan Burgemeester mevrouw M. Waanders 14 september 02 okt 2018

Vrijdag 14 september bracht een delegatie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân een bezoek aan burgemeester Marga Waanders van de Gemeente Dongeradeel. Na een rondrit door Dokkum in het fraaie Dockumer Lokaaltje eindigden wij bij het stadhuis op de Zijl. Mevrouw Waanders ontving ons op het bordes van het stadhuis waar de kennismaking plaatsvond. Net als haar collega's ondertekende ook zij het nieuwe logo van de partij. Er is nog een plaatsje over en die is voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân. Nadat haar een prachtig boeket was aangeboden in de kleuren van de partij werd er afscheid genomen.

 

Om de nieuwe fusiepartij van Algemeen Belang Dongeradeel en Gemeentebelangen Ferwerderadeel te promoten heeft men de drie fusie gemeenten en hun burgemeester bezocht. Al eerder werden Kollumerland C.A. (12 mei) en Ferwerderadiel (8 juni) bezocht.

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân schrijft zich als eerste in voor de verkiezingen op 21 november 2018 30 jul 2018

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân heeft zich op dinnsdag 18 juli succesvol ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezing die op 21 november plaatsvindt.

Bestuursvoorzitter Marry Nagtegaal heeft de aanvraag voor registratie verzorgd. De aanvraag is ontvankelijk verklaard en in behandeling genomen

Daarbij is gebleken dat gemeentebelangen Noardeast-Fryslân dit als eerste partij heeft gedaan.

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân legt de laatste hand aan het verkiezingsprogramma! 30 jul 2018

Op zaterdag 14 juli zijn de lijsttrekker, de kandidaten van de lijst, leden van GBF en ABD en het bestuur van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân bij elkaar gekomen om de laatste hand te leggen aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 november voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

In ‘It Hellinghûs’, een mooie en inspirerende locatie in Dokkum zijn de conceptpunten aan de orde geweest en in groepjes besproken. Het resultaat daarvan is met elkaar besproken en overgedragen aan Barbara Wijbenga-Kleinschmidt en Jannie van Midlum-Huisman die er leesbaar en bruikbaar geheel van mogen maken.

De ochtend is afgesloten met een lunch en de, aan zekerheid grenzende verwachting dat Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân met dit programma met vertrouwen de verkiezingen in kan gaan.

Achter de schermen wordt , letterlijk en figuurlijk hard gewerkt aan de nieuwe website voor Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân. Zodra het kan wordt de nieuwe website in gebruik genomen.

Presentatie eerste tien van de kandidatenlijst Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân op 8 juni 2018 te Hegebeintum 13 jun 2018

Op ouderwetse wijze op weg naar nieuwe tijden. De lijsttrekker en de kandidaten van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 november van dit jaar van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân zijn met paard en wagen de terp van Hegebeintum opgetrokken. Met voerman Jan Drost, die met een prachtig span paarden voor zijn originele platte wagen van het merk Miedema, de delegatie afleverde bij burgemeester W. van den Berg van de gemeente Ferwerderadiel die de groep verwelkomde.

Nadat Pieter Braaksma, als lijsttrekker van gemeentebelangen Noardeast-Fryslân uitlegde dat de partij zich graag wil presenteren in het gebied van de nieuwe gemeente en in contact wil komen met de inwoners. Burgemeester Van den Berg vroeg aandacht voor de waarden van Ferwerderadiel, haar inwoners en de terp van Hegebeintum en het bijbehorende bezoekerscentrum. Tevens er zorg voor te dragen dat reeds zorgvuldig voorbereide zaken ook na 1 januari 2019 de uitvoering zonder meer door zal gaan. Daarop antwoordde Braaksma dat een gemeentelijke organisatie zich naar buiten moet richten en ten dienste staat aan de burgers. Als dank voor de hartelijke ontvangst overhandigde Frits van der Lep aan burgemeester Van den Berg een exemplaar van de nieuw ontwikkelde vlag van Hegebeintum. Een rode toren op een groene terp in combinatie met een gestileerde leeuw. Daarop plaatste de burgemeester zijn handtekening op een uitvergrote versie van het logo van de partij waar uiteindelijk de handtekeningen van de drie huidige burgemeesters op komen te staan.

De heer Siep Boonstra verzorgde een korte rondleiding door de bijzondere kerk uit de twaalfde eeuw. De rijke collectie aan rouwborden, de unieke historie en de relatie met de familie Van Nijsten en Harsta State kwamen aan bod. Vervolgens op naar het bezoekerscentrum alwaar Jan van der Veen de namen van de kandidaten 2 t/m 10 voor de gemeenteraadsverkiezing bekend maakte. Onder het genot van een hapje en een drankje is het vervolg op deze actie en de gemeente Ferwerderadiel besproken.

De lijst met namen van de kandidaten:

1. Pieter L Braaksma                            Oostrum

2. Barbara Wijbenga-Kleinschmidt       Ferwert

3. Jannie van Midlum-Huisman            Wierum

4. Frits van der Lep                              Ferwert

5. Jan van der Veen                            Burdaard

6. Johan Wijnsma                                Dokkum

7. Jetse Ploeg                                      Wierum

8. Hilda Buursma                                 Ferwert

9. Teake Visser                                   Moddergat

10.Harald Wiersma                             Metslawier

Uitnodiging presentatie Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân in Hegebeintum op vrijdag 8 juni 2018, komt allen! 04 jun 2018

 

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân, de nieuwe lokale fusiepartij van Gemeente Belangen Ferwerderadeel (GBF), Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) en sympathisanten

uit de gemeente Kollumerland c.a., wil zich graag presenteren aan de inwoners van de toekomstige gemeente Noardeast-Fryslân.

Onlangs zijn wij onze kennismakingstournee gestart in de gemeente Kollumerland c.a. en op vrijdag 8 juni a.s. is de gemeente Ferwerderadiel aan de beurt.

We arriveren rond 17.00 uur op ludieke wijze op het hoogste punt in onze gemeente: Hegebeintum, waar wij zullen worden verwelkomd door burgemeester W. van den Berg.

Na aankomst volgt een korte rondleiding door het kerkje op de terp van Hegebeintum en als afsluiting is er voor iedereen een hapje en drankje in het Infocentrum Hegebeintum.

Graag ontmoeten wij u maar horen ook graag wat er leeft in de gemeente Ferwerderadiel. Wat zijn uw meningen, ideeën, wensen en zorgen?

We nodigen u van harte uit om bij deze kennismaking aanwezig te zijn en hopen u op vrijdag 8 juni dan ook te mogen begroeten!

Tot ziens bij Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân.

Bijzondere rechten UNESCO Werelderfgoed Waddenzee; motie door Algemeen Belang Dongeradeel ingediend op 31 05 2018 03 jun 2018

Deze motie van ABD wordt mede ingediend door CDA, FNP en PvdA. De motie wordt gesteund door Dongeradeel Sociaal. 

De Waddenzee is een uniek natuurgebied in Nederland, Europa en de Wereld, dit verdiend en rechtvaardigt een unieke bescherming.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord plannen opgenomen voor een beheerautoriteit Waddenzee.

Veel is nog onduidelijk rond deze nog op te richten autoriteit, maar zeker is wel dat deze sterk gelieerd blijft aan de nationale overheid.

Zo’n beheerautoriteit kan alleen verschil maken als deze echt onafhankelijk is en over de Waddenzee beslist,

 en niet vanuit de nationale overheid gemakkelijk opzij kan worden geschoven. Denk hierbij aan het winnen van delfstoffen of het opslaan onder het Werelderfgoed van  kernafval of CO2 opslag.

De beoogde bestuursstructuur van de beheerautoriteit zou er dan als volgt uit kunnen zien.

Een bestuur, met eigen macht en eigen middelen, bestaande uit mensen uit de verschillende belangengeledingen. Zoals Eilandbewoners, Waddenkustbewoners Natuurbeschermers, (lokale)Overheden, (toeristische) Ondernemers, en Waddenvissers etc.

Wij vinden het belangrijk dat eerder genoemde belanghebbenden dan ook van af het begin in de planvorming mee worden genomen.

Wij verzoeken het college dan ook om

  • om samen met de andere Waddenzee gemeenten er bij het Kabinet op aan te dringen om voor het unieke natuurgebied en UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee een onafhankelijke beheerautoriteit op te richten.

  • deze motie onder de aandacht te brengen van de overige Waddenzee gemeenten;

  • deze motie ook onder de aandacht te brengen van de leden van de Tweede Kamer,

Dit alles in het belang van de Waddenzee, voor al het leven in haar, voor ons en voor toekomstige generaties.

Klik op de foto voor de juiste afmeting.

Pieter Braaksma unaniem tot lijsttrekker voor gemeentebelangen Noardeast-Fryslân verkozen 27 mei 2018

Op dinsdag 15 mei is tijdens de ledenvergadering van Gemeentebelangen Noardeast- Fryslân Pieter Braaksma unaniem als lijsttrekker van de partij gekozen. De leden en het bestuur verwachten daarmee een stevige basis te hebben voor de kandidatenlijst voor de verkiezingen voor de gemeenteraad in november van dit jaar. Tevens is er gesproken over de andere kandidaten. Zodra de kandidatenlijst geheel is samengesteld, wordt deze gepubliceerd op de sites van GBF en ABD en de op de nieuwe site van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân die binnenkort wordt gelanceerd.

Zaterdag 12 mei heeft de nieuwe fusie partij Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân zich officieel gepresenteerd in de gemeente Kollum 15 mei 2018

Zaterdag 12 mei heeft de nieuwe fusie partij Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân zich officieel gepresenteerd in de gemeente Kollum. De partij is ontstaan door een fusie van Algemeen Belang Dongeradeel en Gemeentebelangen Ferwerderadeel. In fusiepartnergemeente Kollumerland c.a. is geen lokale partij, reden voor Gemeentebelangen om zich daar voor het eerst te presenteren.

 

Staande op het museale skûtsje ‘De Noarderling’ voerden we het mooie Kollum binnen en meerden af aan het eilandje achter ‘Meckamastate’. Burgemeester B. Bilker van Kollumerland c.a. stond ons daar in vol ornaat op te wachten en was verheugd ons daar te ontvangen. Hij gaf in zijn inleiding tevens de hoogtepunten van zijn gemeente mee alsook een aantal die extra aandacht behoeven. Verder riep hij op de mooie pareltjes in zijn gemeente te koesteren. Vervolgens tekende de burgemeester nog het nieuwe logo van de nieuwe partij.

Na een aantal interviews werd er nog even koffie gedronken in ‘De Colle’ en daarna bracht de delegatie nog een bezoek aan de Voorstraat in Kollum. Daar werden nog een flink aantal flyers en pennen uitgedeeld en met een aantal burgers een gesprek gevoerd.