Pieter Braaksma unaniem tot lijsttrekker voor gemeentebelangen Noardeast-Fryslân verkozen 27 mei 2018

Op dinsdag 15 mei is tijdens de ledenvergadering van Gemeentebelangen Noardeast- Fryslân Pieter Braaksma unaniem als lijsttrekker van de partij gekozen. De leden en het bestuur verwachten daarmee een stevige basis te hebben voor de kandidatenlijst voor de verkiezingen voor de gemeenteraad in november van dit jaar. Tevens is er gesproken over de andere kandidaten. Zodra de kandidatenlijst geheel is samengesteld, wordt deze gepubliceerd op de sites van GBF en ABD en de op de nieuwe site van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân die binnenkort wordt gelanceerd.

Zaterdag 12 mei heeft de nieuwe fusie partij Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân zich officieel gepresenteerd in de gemeente Kollum 15 mei 2018

Zaterdag 12 mei heeft de nieuwe fusie partij Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân zich officieel gepresenteerd in de gemeente Kollum. De partij is ontstaan door een fusie van Algemeen Belang Dongeradeel en Gemeentebelangen Ferwerderadeel. In fusiepartnergemeente Kollumerland c.a. is geen lokale partij, reden voor Gemeentebelangen om zich daar voor het eerst te presenteren.

 

Staande op het museale skûtsje ‘De Noarderling’ voerden we het mooie Kollum binnen en meerden af aan het eilandje achter ‘Meckamastate’. Burgemeester B. Bilker van Kollumerland c.a. stond ons daar in vol ornaat op te wachten en was verheugd ons daar te ontvangen. Hij gaf in zijn inleiding tevens de hoogtepunten van zijn gemeente mee alsook een aantal die extra aandacht behoeven. Verder riep hij op de mooie pareltjes in zijn gemeente te koesteren. Vervolgens tekende de burgemeester nog het nieuwe logo van de nieuwe partij.

Na een aantal interviews werd er nog even koffie gedronken in ‘De Colle’ en daarna bracht de delegatie nog een bezoek aan de Voorstraat in Kollum. Daar werden nog een flink aantal flyers en pennen uitgedeeld en met een aantal burgers een gesprek gevoerd.

Met protestvlag op de boorlocatie Warfstermolen geeft Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân aan tegen gaswinning en fracken te zijn 09 apr 2018

Met het plaatsen van een protestvlag op de boorlocatie Warfstermolen geeftGemeentebelangen Noardeast-Fryslân aan tegen gaswinning en fracken te zijn en deelt de zorgen van de bevolking van Pieterzijl en omgeving.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de NAM een voorlopige toestemming gegeven om op de locatie Pieterzijl Oost gas te winnen. De NAM mag daarbij ook het omstreden fracken gebruiken. Gas winnen met de fracking methode in een gebied wat aardbeving gevoelig is kan in onze ogen niet veilig zijn. Dat ook onze zorgen voor aardbevingen niet ongegrond zijn bleek zaterdag 7 april al weer. Bij Kommerzijl en Lauwerszijl, twee dorpen in de directe omgeving van Pieterzijl, twee bevingen met een kracht van respectievelijk 1.7 en 1.0 op de schaal van Richter. Wat voor effecten dit op de ondergrond in de omgeving heeft is onbekend.

Ter bescherming van de bevolking, gezondheid, drinkwater en ons milieu roepen wij de minister op om de voorlopige toestemming weer in te trekken, en de NAM om geen voorbereidende werkzaamheden te treffen op de boorlocatie Warfstermolen.

Een ieder heeft nog de mogelijkheid om protest aan te tekenen tegen dit voorgenomen besluit. Meer informatie over het indienen van bezwaren en het winningsplan Pieterzijl-oost kunt u op onderstaande links vinden.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-16680.html

http://www.nlog.nl/ter-inzage-legging-pieterzijl-oost

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is de lokale fusie partij van Algemeen Belang Dongeradeel, Gemeente Belangen Ferwerderadeel en sympathisanten uit de gemeente Kollumerland c.a. voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

Verzoek aan de organisaties 'De Gemeynt' en 'Partoer' 26 mrt 2018

 

Wierum, 24 maart 2018

 

Verzoek aan de organisaties 'De Gemeynt' en 'Partoer'

 

Zoals wellicht bekend mag zijn is Algemeen Belang Dongeradeel tegenstander van gaswinning in onze regio.

We zijn voorstander van het in werking gezette voorlichtingstraject om te komen tot een goed omgevingsproces.

Een proces waarbij vele organisaties zijn betrokken maar bovenal de bewoners een zeer belangrijke rol spelen.

En daar zit nu net het probleem.

 

Donderdagmiddag vindt de zeer belangrijke bijeenkomst omtrent ‘Nut en Noodzaak’ plaats. Een tijdstip dat helemaal gericht is op de sprekers die van buiten de regio komen te gerieven.

Onze vraag is dan ook hoe belangrijk de bewoners voor het proces zijn als je meer rekening houdt met de sprekers dan met de bewoners.Met het oog op een uitloop van de bijeenkomst op een avond, zou een zaterdag een prima alternatief zijn.

 

Daarnaast blijkt dat er met slechts 16 personen een interview is gehouden.

Iemand die duidelijk heeft aangegeven hieraan mee te willen werken is gevraagd dan maar naar Leeuwarden te komen

omdat het budget hiervoor reeds besteed is en er ook geen extra budget meer beschikbaar is. Onbegrijpelijk.

 

Wilt u als organisatie echt een behoorlijk proces voeren stel dan deze bijeenkomst uit naar een tijdstip dat geschikt is voor de bewoners, want zij zijn, naast de natuur wellicht de belangrijkste spelers in dit proces.

 

c.c. college van B&W Dongeradeel

Het gesproken woord telt! Betreffende de 'Markt' te Dokkum 02 okt 2017

Voorzitter,

 

Een beladen onderwerp. Ik heb in het begin van het traject wel eens aangegeven dat de ijsfontein en de daaraan gekoppelde opknapbeurt van de markt een hoofdpijndossier was. Het cadeautje van Leeuwarden in het kader van KH2018 zadelde ons op met een moeilijk vraagstuk. Het gaf ons wel de kans om de prachtige oude binnenstad van Dokkum te verlossen van zijn laatste rotte kies. Een wens die ook was uitgesproken in de binnenstadsvisie. Als er een gelegenheid komt om de Markt op te knappen, dan moeten we die kans niet voorbij laten gaan.

Kansen die ook door ondernemers en bewoners werden gezien en die in eerste instantie met een plan kwamen ontworpen door de architecten Gunnar Daan en Broor Adema. Een plan met goede uitgangspunten.

Het is belangrijk om alle partijen te betrekken bij het gereedkomen van een dergelijke grote ingreep in het centrum. Immers, in het verleden was de Markt al een paar keer op de kop gegaan, vele euro's zijn hierin gestopt en het resultaat zoals het er nu bij ligt is geen visitekaartje voor Dokkum, welke onlangs uitgeroepen is tot 1 van de 25 mooiste steden van Nederland.

 

Er is een zeer zorgvuldig en uitgebreid proces gestart waarbij vele partijen betrokken zijn geweest, waar iedere burger mee kon praten en ideeën kon aanleveren. Het plan dat er nu ligt is een gedragen plan welke de oude historie van de markt doet herleven, met veel groen, ruimte voor parkeren en evenementen en biedt tevens kansen voor ondernemers o.a. op het gebied van horeca                                    

Vele inwoners hebben gebruik gemaakt van de inspraak en partijen zijn er gezamenlijk goed uitgekomen. Een proces dat bij andere projecten zeker voor herhaling vatbaar is. De brief van de wijkraad binnenstad die onlangs in de media verscheen onderstreept nog eens het proces en vat exact samen waar het vanavond over gaat.

Algemene Ledenbijeenkomst van ABD op dinsdag 18 april 2017 29 apr 2017

Op dinsdag 18 april heeft Algemeen Belang Dongeradeel de besloten voorjaarsbijeenkomst voor leden gehouden. Met dank aan de heer Yde van Kammen van "van Kammen Tenten en Catering" voor het beschikbaar stellen van de kantine voor het houden van deze vergadering. Onder leiding van de voorzitter van ABD, mevrouw Marry Nagtegaal is in goede harmonie de avond gepasseerd. Naast de gebruikelijke punten als het vaststellen van verslagen, overzichten van activiteiten en financiën is er ruimte gegeven aan de wethouder Pieter L. Braaksma en de fractie bestaande uit Jannie van Midlum-Huisman en Taeke Visser. Er is een goed beeld gegeven van wat er nu gaande is in het bestuur en de politieke arena van de gemeente Dongeradeel. Verder is er gewerkt aan de toekomst. En dieper ingegaan op het punt van de gemeentelijke herindeling en de samenwerking met Gemeente Belangen Ferwerderadeel. Het is zo maar 1 januari 2019 en met bijbehorende verkiezingen in zicht is een tijdige start noodzakelijk.

Voor informatie over deze vergadering en de behandelde onderwerpen kunt u zich wenden tot mevrouw Marry Nagtegaal. Zij is te bereiken via marry.nagtegaal@gmail.com.

ABD bezoekt BKS, elementen voor de houtskeletbouw, in Dokkum 10 mrt 2017

Bedrijfsbezoek aan BKS elementen aan de Holwerderweg Dokkum op 11 februari 2017

Aanwezig: Martin Sinia, eigenaar en oprichter van BKS, Jannie van Midlum, Marry Nagtegaal, Pieter Braaksma, Willem van Midlum, Teake Visser, Jens Hacquebord. 

Nadat we ons allemaal voorgesteld hadden, vertelde Martin over het bedrijf. Hij is jaren lang werkvoorbereider geweest bij VDM (van der meer) bouwbedrijf in Drogeham. Hij is begonnen in Ternaard met het maken van elementen ten behoeve van het houtskelet bouw. Het ging dusdanig goed dat de verhuizing naar de voormalige Parley/Enna Aerosols gebouwen in de noodzakelijke ruimtebehoefte kon voorzien. Er werken nu 26 mensen in de productie.