GBF en ABD gaan samen, met het oog op de toekomst na de herindeling 10 dec 2016

Op dinsdag 6 december j.l. hebben Algemeen Belang Dongeradeel, ABD en Gemeente Belangen Ferwerderadeel, GBF afzonderlijk hun ledenvergaderingen gehouden. Op deze avond is met de leden gesproken over samenwerking tussen beide partijen, nu de gemeentes in 2019 een herindeling aangaan. Zowel de leden van het ABD als van GBF zijn unaniem akkoord gegaan met een verregaande samenwerking tussen beide partijen: Deze gaan zich gezamenlijk opmaken voor de aankomende gemeenteraadsverkiezing in de nieuwe gemeente.

De beide besturen en fracties van de partijen zijn blij met deze uitspraak van de leden.

Ze nodigen iedereen, en met name inwoners van Kollumerland, graag uit om mee te denken over de vorming van de nieuwe partij. Mocht u meer informatie willen, bezoek dan de website van ABD of de facebookpagina van GBF. U kunt ook contact opnemen met een van de fractievoorzitters. Voor ABD kunt u contact opnemen met Jannie van Midlum, telnr.: 0519-589919 of 06-15882121. Voor GBF kunt u contact opnemen met Barbara Wijbenga-Kleinschmidt, telnr.: 06-19098617. U kunt ook een van de bestuursleden benaderen voor informatie.

Tulpenstad Dokkum zet de bloemetjes weer buiten 23 apr 2016

DOKKUM - Op woensdagmiddag 20 april vierde Stichting Dokkum Tulpenstad de opening van het Tulpenseizoen in Dokkum. De opening vond plaats bij molen de Zeldenrust. De stichting zette de bloemetjes buiten tijdens het evenement. In de toespraken werd aandacht besteed aan het belang van een bloeiende stad en lokale samenwerking.

Werkbezoek van ABD aan 'De Sionsberg' op 19 april 2016 21 apr 2016

Dinsdag 19 april bracht een delegatie van Algemeen Belang Dongeradeel een werkbezoek aan de nieuwe ‘Sionsberg’. Als politieke partij hebben wij ons de afgelopen jaren volop ingezet voor behoud van 'De Sionsberg' en na een roerige periode van reorganisaties, faillissement en doorstart evenals de nodige verbouwingen werd met de nodige trots onze nieuwe 'Sionsberg' getoond.

Colleges DDFK willen door met ambtelijke fusie 03 apr 2016

NOORDOOST- FRIESLAND - De colleges van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. hebben op vrijdag 1 april met elkaar afgesproken te blijven gaan voor een ambtelijke fusie DDFK per 1 januari 2017. Na de besluitvorming in de gemeenteraden van de afgelopen twee weken werd duidelijk dat Dantumadiel niet mee gaat met de herindeling.

Drie gemeenten akkoord met DDFK-fusie 28 mrt 2016

Dokkum/Kollum/Ferwert - De gemeenteraden van Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadiel hebben 24 maart 2016 ingestemd met een bestuurlijke fusie op 1 januari 2019. In de eerste twee gemeenten gebeurde dat unaniem, in Ferwerderadiel waren PvdA en ChristenUnie tegen.
De vergaderingen werden overschaduwd door de twijfels die in de gemeente Dantumadiel over de fusie zijn gerezen. Die gemeente beslist volgende week of ze akkoord gaat in een volledige DDFK-fusie.
Uit een fusiescan over de financiële kant bleek dat de lasten voor burgers in Dantumadiel omhoog gaan. Ook veronderstelde een aantal raadsleden tijdens de vergaderingen gisteravond dat in Dantumadiel ook de angst meespeelt dat Dokkum in de fusiegemeente een overheersende rol krijgt.