Op 6 december 2016 heeft ABD haar najaarsbijeenkomst gehouden in Oosternijkerk 15 dec 2016

 

 

 

 

Wederom te gast bij “van Kammen Tenten en Catering” heeft ABD, Algemeen Belang Dongeradeel in goede sfeer en met mooie opkomst haar najaarsbijeenkomst gehouden. Op tijd trapte de voorzitter, Marry Nagtegaal de vergadering met een welkomstwoord af. Na de gebruikelijke punten zo als het vaststellen van de agenda, de ingekomen stukken en de mededelingen volgde nog het vaststellen van het verslag van de vorige bijeenkomst op 19 april 2016. Van het bestuur trad Richard Plomp af als secretaris. Jeanette Horst neemt deze taak, gesteund door de complete vergadering op zich. Vervolgens heeft wethouder Pieter L. Braaksma het woord gekregen om inzicht te geven in het leven van een wethouder en hoeveel vrije tijd daar in gaat zitten. Door enthousiast en geanimeerd te verhalen is er een goed beeld hiervan ontstaan. Na de pauze mochten de aanwezigen actief deelnemen aan de discussie door bij elke van de vijf gepresenteerde stellingen aan te geven hoe men over de stelling dacht. Door een memovelletje te plakken bij ‘voor’,’ tegen’, ‘anders’ of ’weet het niet’ konden de leden al dan niet onderbouwd hun mening geven. Met behulp van de uitslag van deze stellingen kon het bestuur de leden het voorstel voorleggen om met GBF, Gemeente Belangen Ferwerderadeel op termijn samen te gaan om de lokale politieke belangen na de gemeentelijke herindeling gezamenlijk te vertegenwoordigen. Het voorstel is unaniem aangenomen en het resultaat is na de vergadering gedeeld met GBF die op dezelfde avond ook een bijeenkomst met haar leden heeft gehouden waar een gelijkluidende uitkomst was te horen: “Samen verder!”.

 

 

GBF en ABD gaan samen, met het oog op de toekomst na de herindeling 10 dec 2016

Op dinsdag 6 december j.l. hebben Algemeen Belang Dongeradeel, ABD en Gemeente Belangen Ferwerderadeel, GBF afzonderlijk hun ledenvergaderingen gehouden. Op deze avond is met de leden gesproken over samenwerking tussen beide partijen, nu de gemeentes in 2019 een herindeling aangaan. Zowel de leden van het ABD als van GBF zijn unaniem akkoord gegaan met een verregaande samenwerking tussen beide partijen: Deze gaan zich gezamenlijk opmaken voor de aankomende gemeenteraadsverkiezing in de nieuwe gemeente.

De beide besturen en fracties van de partijen zijn blij met deze uitspraak van de leden.

Ze nodigen iedereen, en met name inwoners van Kollumerland, graag uit om mee te denken over de vorming van de nieuwe partij. Mocht u meer informatie willen, bezoek dan de website van ABD of de facebookpagina van GBF. U kunt ook contact opnemen met een van de fractievoorzitters. Voor ABD kunt u contact opnemen met Jannie van Midlum, telnr.: 0519-589919 of 06-15882121. Voor GBF kunt u contact opnemen met Barbara Wijbenga-Kleinschmidt, telnr.: 06-19098617. U kunt ook een van de bestuursleden benaderen voor informatie.

Tulpenstad Dokkum zet de bloemetjes weer buiten 23 apr 2016

DOKKUM - Op woensdagmiddag 20 april vierde Stichting Dokkum Tulpenstad de opening van het Tulpenseizoen in Dokkum. De opening vond plaats bij molen de Zeldenrust. De stichting zette de bloemetjes buiten tijdens het evenement. In de toespraken werd aandacht besteed aan het belang van een bloeiende stad en lokale samenwerking.

Werkbezoek van ABD aan 'De Sionsberg' op 19 april 2016 21 apr 2016

Dinsdag 19 april bracht een delegatie van Algemeen Belang Dongeradeel een werkbezoek aan de nieuwe ‘Sionsberg’. Als politieke partij hebben wij ons de afgelopen jaren volop ingezet voor behoud van 'De Sionsberg' en na een roerige periode van reorganisaties, faillissement en doorstart evenals de nodige verbouwingen werd met de nodige trots onze nieuwe 'Sionsberg' getoond.

Colleges DDFK willen door met ambtelijke fusie 03 apr 2016

NOORDOOST- FRIESLAND - De colleges van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. hebben op vrijdag 1 april met elkaar afgesproken te blijven gaan voor een ambtelijke fusie DDFK per 1 januari 2017. Na de besluitvorming in de gemeenteraden van de afgelopen twee weken werd duidelijk dat Dantumadiel niet mee gaat met de herindeling.