Drie gemeenten akkoord met DDFK-fusie 28 mrt 2016

Dokkum/Kollum/Ferwert - De gemeenteraden van Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadiel hebben 24 maart 2016 ingestemd met een bestuurlijke fusie op 1 januari 2019. In de eerste twee gemeenten gebeurde dat unaniem, in Ferwerderadiel waren PvdA en ChristenUnie tegen.
De vergaderingen werden overschaduwd door de twijfels die in de gemeente Dantumadiel over de fusie zijn gerezen. Die gemeente beslist volgende week of ze akkoord gaat in een volledige DDFK-fusie.
Uit een fusiescan over de financiële kant bleek dat de lasten voor burgers in Dantumadiel omhoog gaan. Ook veronderstelde een aantal raadsleden tijdens de vergaderingen gisteravond dat in Dantumadiel ook de angst meespeelt dat Dokkum in de fusiegemeente een overheersende rol krijgt.

De koopzondagen van Dokkum zijn vastgesteld. 02 mrt 2016

DOKKUM - Vanaf 3 april is er elke eerste zondag van de maand koopzondag in de historische binnenstad van Dokkum. De winkels mogen dan open van 12.00 uur tot 17.00 uur. Ook op andere locaties in de gemeente Dongeradeel (bijvoorbeeld Zuiderschans) gelden deze openingstijden. Supermarkten en de winkels in Esonstad en op de pier van Holwerd mogen elke zondag open.

 
 

OZB lasten met 12,68% naar beneden! Dongeradeel grootste daler van Nederland! 02 mrt 2016

De Telegraaf van 2 maart 2016 meldt dat de gemeente Dongeradeel de grootste daler van Nederland is. En wel met 12,68%. Samen met de gemeente Leeuwarden (daling tussen 2-5%) de enige in de provincie Friesland. Dat mag natuurlijk ook wel na jaren van stijgen. Maar in de gemeente Gemert-Bakel is het anders. Een stijging van 37,07%. Voor een eerlijke vergelijking is het wel verstandig alle gemeentelijke lasten mee te nemen in de prijsvergelijking.

Colleges adviseren herindeling Noordoost Fryslân 25 feb 2016

 

DOKKUM - De colleges van B&W van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. brengen deze week hun advies over de bestuurlijke toekomst van de vier gemeenten naar de gemeenteraden. De colleges adviseren de gemeenteraden om het proces om te komen tot een herindeling op te starten.

Herindeling vervolg op ambtelijke fusie
In 2014 besloten de raden over te gaan tot een ambtelijke fusie van de vier gemeenten. Deze ambtelijke fusie wordt gerealiseerd per 1 januari 2017. Eind maart nemen de gemeenteraden een besluit over de bestuurlijke toekomst en wordt duidelijk of de ambtelijke fusie wordt gevolgd door het proces om te komen tot een herindeling. Diverse onderzoeksrapporten geven de raadsleden de informatie om hun keuze te kunnen maken.
 

ABD-delegatie op bezoek bij 'Stichting Het Bolwerk' op 18 februari 2016 23 feb 2016

Donderdag 18 februari jl. bracht een delegatie van bestuur en fractie een bezoek aan de Stichting Welzijn “Het Bolwerk” te Dokkum. Manager Eelke Nutma had ABD uitgenodigd om eens bij te komen praten over de nieuwe werkwijze die er nu wordt toegepast in het kader van de decentralisaties.

 

Het werk van de stichting is veelomvattend: o.a. mantelzorg ondersteuning, vrijwilligerscentrale, ondersteunen van de Mienskipswurkers, de formulierenbrigade, burenhulpdienst en nog veel meer.

Het enthousiasme spat eraf bij de medewerkers, en terecht. Door de nieuwe werkwijze zijn de lijnen korter geworden, er is direct contact met de gebiedsteams waardoor eenvoudige problemen eerder kunnen worden aangepakt. Volgens de medewerkers een ideale constructie door de grotere vorm van zelfstandigheid.

 

Harald Wiersma nieuw commissielid 31 jan 2016

 

Harald Wiersma uit Metslawier zal als commissielid namens Algemeen Belang Dongeradeel worden benoemd tijdens de commissievergadering 'Omkriten' in maart. Vanwege het opschuiven van Taeke Visser van commissielid naar raadslid kwam de vacature vrij. Harald zal zich met name bezighouden met de financiële zaken.

 

De fractie en het bestuur van ABD zijn erg blij met dit nieuwe commissielid en vertrouwen op een prima samenwerking.

Installatie van Taeke Visser als raadslid gemeente Dongeradeel 29 jan 2016

Op donderdag 28 januari is de heer Taeke Visser uit Moddergat geinstalleerd als raadslid voor Algemeen Belang Dongeradeel in de gemeenteraad van Dongeradeel. Onder toeziend oog van familie, vrienden, bekenden en leden van ABD sprak Taeke de belofte in het Fries uit. Na het antecedentenonderzoek en de instemming van de raad met de benoeming kon deze inwijding plaatsvinden. Taeke neemt de stoel over van Pieter Braaksma die nu wethouder is. Jannie van Midlum-Huisman is fractievoorzitter geworden.

Het bestuur van ABD wenst Taeke veel succes en een goede samenwerking toe, met zo wel zijn fractiegenoot als de andere raadsleden. En natuurlijk ook veel plezier in en voldoening van dit prachtige werk voor de gemeenschap. Wij hebben er het volste vertrouwen in.