Betreffende de installatie van wethouder P.L. Braaksma op 17 december 2015 20 dec 2015

Er waren kritische geluiden vanuit de oppositie deze avond. Terechte en onterechte kritiek op de procedure en processen rond de coalitievorming. Daarnaast heeft de oppositie het ook nodig gevonden Pieter Braaksma aan te spreken op zijn functioneren als raadslid. Hiertoe werd een motie ingediend, die niet is aangenomen. De motie is echter onrechtmatig. Een wethouder kan en mag niet aangesproken worden op zijn functioneren als raadslid.

Van de uitspraak, van anderen dat het ABD, met ingang van de gemeentelijke fusie zou opgaan in het FNP nemen wij grote afstand.

Het bestuur betreurt deze gang van zaken zeer.

 

Pieter, gefeliciteerd met jouw benoeming tot wethouder! 09 dec 2015

Het bestuur van ABD feliciteert de heer Pieter Lodewijk Braaksma met de benoeming tot wethouder.

We zijn blij dat de onderhandelingen dit resultaat hebben opgeleverd. Als bestuur hebben we het volste vertrouwen in Pieter Braaksma en we wensen hem dan ook veel succes!

Ook de nieuw te benoemen fractie ( op 28 januari 2016) wensen wij alvast succes en we hopen op een goede samenwerking met de coalitiepartners.

Namens het bestuur van ABD,

Marry Nagtegaal

voorzitter

Coalitie Dongeradeel door toevoeging ABD weer op sterkte! 09 dec 2015

Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) zal als derde partij deel uitmaken van de coalitie van de gemeente Dongeradeel.

CDA en FNP hebben samen weliswaar een meerderheid maar de voorkeur ging uit naar een zo groot mogelijk draagvlak in de gemeenteraad. Na het vertrek van de CU uit de coalitie, zijn daarom constructieve gesprekken gevoerd met  alle oppositiepartijen. Na de gesprekken bleek dat een coalitie met het  ABD kon worden gevormd. De ABD onderschrijft het bestaande coalitieakkoord en er is wederzijds vertrouwen en programmatische overeenstemming.

Impressie van de Najaarsbijeenkomst van ABD op 01 12 2015 08 dec 2015

Op dinsdag 1 december 2015 heeft ABD haar najaarsbijeenkomst gehouden in de kantine van van Kammen Tenten en Catering. Op deze mooie locatie, beschikbaar gesteld door de heer Y. van Kammen is op prettige wijze en onder goede leiding van onze voorzitter Marry Nagtegaal de bijeenkomst gehouden. De voorzitter opende rond 20.00 uur de vergadering.  

Een Begrotingsraad 2016 met een ongemakkelijk begin ! 17 nov 2015

Tijdens de raadsvergadering voor de begroting van 2016 moesten er eerst woorden gesproken worden door de coalitiepartijen CDA en FNP enerzijds en CU anderzijds. Een paar dagen eerder was de breuk in de coalitie definitief geworden en de partijen legden een verklaring af. Tenslotte sprak ook wethouder Sicco Boorsma een aantal wijze woorden, op deze voor hem laatste avond in zijn functie als wethouder. Hij is het directe slachtoffer geworden van de coalitiebreuk

Bedrijfsbezoek oktober 2015. 06 nov 2015

Een delegatie van het ABD heeft in het kader van de contacten met het bedrijfsleven in oktober een bezoek gebracht aan het bedrijf: LauwersDesign op Betterwird. LauwersDesign is sinds 2004 actief heeft zich sinds 2010 gevestigd in het pand op Betterwird in Dokkum. Wat begon op de zolderkamer is nu uitgegroeid tot een volwaardig Erkend Signbedrijf en Internetbureau met enkele medewerkers en meestal wel 1 of 2 stagiaires

Kort geheugen Kootje Klinkenberg PvdA 17 okt 2015

Afgelopen week konden we in de LC lezen dat de PvdA in Dongeradeel als enige partij zich zou bekommeren om de minima. Een motie welke in 2014 was aangenomen door de gemeenteraad inzake kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen, zou door haar als enige niet ondertekend zijn, omdat dit nadelig voor de doelgroep zou zijn. De voorstelling van de gang van zaken door mevrouw Klinkenberg is pertinent onjuist en raakt kant nog wal.

Schriftelijke vragen WMO 25 sep 2015

Vanaf januari is er een nieuwe wetgeving en werkwijze van kracht inzake de WMO, Jeugdzorg, Bijstand en veel zaken die daar direct mee te maken hebben. Dit heeft al veel onrust veroorzaakt. Zowel bij zorgverleners maar bovenal bij cliënten die zorg nodig hebben.

Van onze mensen die alles moeten regelen, de medewerkers van het gebiedsteams, wordt een ongelooflijke krachtinspanning gevraagd. Algemeen Belang Dongeradeel heeft veel respect voor deze mensen.