Open brief fractie ABD 20 apr 2015

Beste collega's,

 

Hierbij mijn zienswijze over het raadsvoorstel Omrin.

  1. Besluit om op te stappen bij Omrin is door hetzelfde college genomen die nu besloten hebben om te blijven, terwijl er niets verandert is. Indertijd was al bekend wat de doelstelling van onze overheid was op milieugebied en ook dat we bezig waren met fuseren
  2. De reden voor opstappen was destijds dat onze college's niet verantwoordelijk wilden zijn voor het te bouwen REC te Harlingen. Waddenzee Werelderfgoed en geen voldoende afval voorradig in Friesland en de financiële risico's van het REC.
  3. Andere afvalverwerkers konden-kunnen goedkoper.
  4. College – raden waren allen voor bronscheiding, zie ook duurzaamheidsnotitie en het afvalstoffenbeleidsplan.

Onrust over Roobol 23 feb 2015

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van donderdag 19 februari kwam opnieuw de situatie rond Roobol aan de orde. Aanleiding was het bezoek van de fracties aan Roobol de dag ervoor.

Kanonnen 30 jan 2015

“Als donderslag bij heldere hemel”, zo kondigde Pieter Braaksma de motie vreemd van de agenda aan inzake de twee ‘vergeten’ kanonnen op de stadswerf.

Wisselen van het jaar. 12 dec 2014

We zijn bijna zover dat we afscheid nemen van het jaar 2014. Een bewogen jaar voor ABD. Een jaar waarin de kiezers ons weer beloond hebben met 2 zetels in de gemeenteraad. Een jaar ook waarin weer verschillende zaken werden bereikt via moties en amendementen. Maar ook een jaar waarin we konden vieren dat we als partij 25 jaar bestaan. Dit hebben we op een leuke wijze kunnen vieren met onze leden

Feest voor ‘Zilveren” Algemeen Belang Dongeradeel 12 dec 2014

Op 27 november 1989 is de politieke vereniging Algemeen Belang Dongeradeel opgericht. De  belangenpartij voor stad en dorpen in Dongeradeel. Aan de oprichting ging het nodige vooraf. Feiten en omstandigheden in de gemeentelijke politiek waren voor de initiatiefnemers aanleiding om de partij op te richten. Een en ander is door mede oprichter Yde van Kammen naar voren gebracht tijdens de jaarvergadering op 25 november 2014.

Opnieuw dwaling in Dongeradeel. 03 dec 2014

Een nieuwe dwaling in Dongeradeel zit er aan te komen en ook nog wel eentje welke veel geld en banen zal kosten.

Na het faillissement van de Pasana- groep, welke honderden banen zal kosten en enkele gemeenten ook nog een paar miljoen euro, menen de colleges van Dongeradeel en Dantumadeel terug te moeten komen op het besluit om afscheid te nemen van Omrin als onze afvalverwerker. Afscheid nemen hield in dat de aandelen verkocht zouden worden voor € 500.000,-  per gemeente. Die zouden worden gebruikt om de afvalstoffenheffing de komende 5 jaar te verminderen. Ook kon men dan overgaan tot een nieuwe aanbesteding voor de komende jaren welke  € 10,-  tot € 20,-  per ton goedkoper is. Op jaarbasis spreekt men dan gauw over € 100.000,-  tot € 200.000,- . Een aanbesteding  gaat meestal om een periode van 6 jaar met tweemaal een verlenging van 3 jaar. Dus gaat het hier om ongeveer 2 miljoen euro. Met dit collegevoorstel lopen de inwoners van onze gemeenten dit bedrag dus mis en mogen ze dit op een andere wijze ophoesten.