Gerrit van Dellen

Ik ben 57 jaar, woon in Metslawier en werk als brugwachter voor de Provincie Groningen. Als vrijwilliger ben ik onder andere actief in de DorpsontwikkelingsMaatschappij Metslawier. Door het versterken van kwaliteit in de woonkernen op de dorpen, stad Dokkum en de wijken in Dokkum kan leefbaarheid een impuls krijgen, zodat het prettig en veilig wonen is en blijft.Daarnaast ben ik Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand van Dongeradeel.

<< Overzicht