Harald Wiersma

Ik ben 42 jaar en woon in Metslawier, ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik werk in Leeuwarden bij de Belastingtelefoon. Ik ben secretaris van de kaatsclub KV De Trije Doarpen en nazorgvrijwilliger voor de vogelwacht Dokkum.

<< Overzicht