Standpunten - Leven

Leven en wonen in de gemeente Dongeradeel moet voor de inwoners prettig, veilig en qua woonlasten betaalbaar zijn. Van belang is dat er voldoende aanbod is van sociale woningbouw en dat er een gezond evenwicht blijft tussen de koop- en huursector.
Toekomstige sociale woningbouw moet worden gerealiseerd in het kader van ’Generatie-bestendige Woningen’. Dit om ouderen en chronisch zieken de kans te geven zo lang mogelijk in hun eigen woning en woonomgeving te blijven wonen.
De voorzieningen in de stad, wijk of dorp horen overeen te komen met de jaarlijkse lasten die de burger aan de gemeente afdraagt. Er zal in bepaalde gevallen een eigen bijdrage of contributie worden gevraagd om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen. Dit bijvoorbeeld bij deelname aan voetbal, volleybal of andere sportuitingen. De samenleving is voor ABD: samen delen en beleven.
Voor de jongeren dienen er voldoende onderwijsmogelijkheden voorhanden te zijn.
Sport- en andere ontspanningsmogelijkheden moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

 • Voldoende en veilige fietspaden

  ABD vindt dat voor een goed bereikbaar Dongeradeel het van belang is dat er voldoende fietspaden zijn en een veilige afwikkeling van doorgaand- en landbouwverkeer. Waar het kan moeten de verkeersstromen worden gescheiden zodat veilige routes ontstaan.

 • Routebeschrijving in meerdere talen

  Knelpunten in het fietspadennet moeten worden omgevormd tot veilige fietsroutes. Daarbij hoort ook een duidelijke bewegwijzering. In samenspraak met alle partijen dient de gemeente een duidelijke routebeschrijving aan te bieden in meerdere talen.

 • Onderhoud Dorpsbosjes van Staatsbosbeheer

  ABD is van mening dat het onderhoud van de Dorpsbosjes van Staatsbosbeheer zoveel mogelijk kan worden gedaan met vrijwilligers. Als beloning mogen zij het hout en/of de opbrengsten van de verkoop behouden en aanwenden voor voorzieningen in het dorp. De gemeente zal in het onderhoud faciliteren.

 • Stimuleren streekproducten

  ABD vindt het belangrijk dat er een streekproductenmarkt wordt georganiseerd en wel minimaal 2 x per jaar. De gemeente dient hierin te faciliteren zodat de streekproducten en de lokale ondernemers in Dongeradeel een stimulans krijgen.

 • Veiligheid en toezicht

  Om de veiligheid van de burger te vergroten is het gebruik van tijdelijk cameratoezicht toegestaan mits het duidelijk is aangegeven in welk gebied en met een goede motivatie.

 • Gladheidsbestrijding

  De dorpen zullen worden voorzien van voldoende zout in de winterperiode om waar dat nodig is de gladheid te bestrijden.

 • Tegen schaliegas en opslaan afvalstroom

  ABD is tegen het opslaan van welke afvalstroom dan ook in de bodem en is een tegenstander van het winnen van schaliegas.

 

Download het verkiezingsprogramma (PDF)